Skip to content Skip to footer

Maison Yirmisekiz Card Üyelik Koşulları ve Rıza Beyanı

Maison Yirmisekiz Card Üyelik Koşulları ve Rıza Beyanı

MAİSON YİRMİSEKİZ CARD genel ve özel kampanya, tanıtım, aktivite, promosyon, puan kazanma ve harcama, indirim, hediye çeki, marka işbirlikleri ile kazanılacak özel avantajlar vb. faydalar sağlamak amacıyla oluşturulan sadakat programına üye olmak ve bu uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki tüm koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.

1.Üye, program dahilinde sahsına sunulacak avantajlardan yararlanabilmek için kendisine ve eşine ait kanuna uygun kişisel bilgilerin (adı, soyadı, telefon numarası, e-posta, adres, evlilik yıldönümü, doğum günü vb.) eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu; bu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda MAİSON YİRMİSEKİZ’e şirketin iletişim kanalları yoluyla bildirerek güncelleme yapacağını kabul ve taahhüt eder. Değişiklik yapılan bilgilerin MAİSON YİRMİSEKİZ’ebildirilmediği durumlarda şirketin sorumlu olmayacağını kabul eder.

2.MAİSON YİRMİSEKİZ sadakat programı üyeleri, program şartlarının MAİSON YİRMİSEKİZ ve Program Ortakları tarafından önceden bildirme yapılmaksızın değiştirilebileceğini, programın durdurulabileceğini, üyeliğin iptal edilebileceğini kabul eder. Bu konuda geçerli koşullar programın iletişim kanallarından öğrenilebilir. MAİSON YİRMİSEKİZ üyeye uygulanacak kampanya, indirim, puan kazanma/harcama vb. müşteri memnuniyeti uygulamalarının tarih, içerik ve kapsama alanını belirleme hakkına sahiptir. MAİSON YİRMİSEKİZ Sadakat Programı üyelerine birbirinden farklı programlar sunabilir. Üye, MAİSON YİRMİSEKİZ ve Program Ortakları tarafından belirlenen süre içerisinde kullanmadığı puan, indirim vb. haklarını bu tarihler dışında kullanamayacağını kabul eder. MAİSON YİRMİSEKİZ ve Program Ortakları, üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış bildirilen duyuru, hediye, indirim, promosyon, puan vb. Avantajlardan üyenin yararlanamaması durumunda sorumlu tutulamaz.

3.Üyelik programı kapsamında verilen kart kişiye özeldir, kart sahibi dışında kullanılamaz, avantajlar devredilemez, birleştirilemez, transfer edilemez ve parayaçevrilemez. Bu kart program üyesi MAİSON YİRMİSEKİZ’in anlaşmalı olduğu firmaların mağazalarında geçerlidir. Kartın ve programın üye veya başkası tarafından suistimal edildiği veya kötüye kullanıldığının tespit edildiği durumlarda üyeliğe ilişkin tüm hak ve kazanımlar geri alınır, diğer tedbirler uygulanabilir. Üye bu durumu kabul ettiğini beyan eder. Bu kartın mülkiyeti MAİSON YİRMİSEKİZ’e aittir ve istendiğinde iadesi zorunludur. Üyelik kartının kaybolması veya çalınması durumunda üye MAİSON YİRMİSEKİZ’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda MAİSON YİRMİSEKİZ’e bilgi verilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek zararlardan üye sorumludur.

Kart avantajlarından yararlanmak için kimlik ile beraber ibraz edilmesi gerekmektedir. Üye 18 yasın üzerinde olduğunu ve uyuşmazlık dâhilinde MAİSON YİRMİSEKİZ’in defter ve kayıtlarının kesin delil sayılacağını beyan ve kabul eder.

4.Üye, bir ay önceden iletişim kanalları aracılığıyla MAİSON YİRMİSEKİZ ile irtibata gecip bildirimde bulunmak kaydıyla, bir sebep göstermeye gerek olmaksızınn üyeliğini sonlandırabilir. Bu durumda 1 ay süre içerisinde üyeliği iptal edilecektir. Üyeliğin iptal edilmesi durumunda üye edindiği tüm kazanımlardan feragat etmeyi kabul eder.

5. Üye, MAİSON YİRMİSEKİZ Card’ ın kart programına üye mağazalarda kullanma hakkına sahip olacağını kabul eder.

Değerli MAİSON YİRMİSEKİZ Card üyesi, sistemdeki tüm kontroller ve analizler için (isim benzerliği vb. nedenlerden dolayı) sistem sizi cep telefonu numaranız üzerinden tanımaktadır. Bu nedenle sistemden cep telefonunuzu sildirdiğinizde MAİSON YİRMİSEKİZ Card’ ınız da otomatik olarak iptal edilip puanlarınız yine sistem tarafından silinecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla NURDAN AKGÜN olarak sizlere iletmiş olduğumuz MAİSON YİRMİSEKİZ Card üyeliğiniz kapsamında şirketimize sağlamış olduğunuz TCKN, ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durumunuz, evlilik yıl dönümünüz, eşinizin doğum günü, cep telefonunuz, e-mail adresiniz, adres bilgileriniz, alışveriş bilgileri gibikişisel verileriniz, muhtelif mal ve hizmetlerin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması, özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı, ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, şirketimiz nezdinde amaca uygun süre ve Kanun kapsamına uygun olarak öngörülecek süre ile kayda alınabilecek, depolanabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalş olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcıları (çağrı merkezi, gönderi, veri tabanı, kart basım), anlaşmalı satıcılar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşıabilecek, yurt içi veya yurt dışına aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin yalnızca sizlere bildirdirimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Şirketimizin herhangi bir kusuru olmaksızın kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirketimize hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız; şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenilmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına

uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kanun’un 7. maddesi uyarınca düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Açık rıza metninin yanında bulunan kutucuğu tıkladığınız taktirde metinde buunan maddelere onay vermektesiniz.

Açık Rıza

Şirketinize sağlamış olduğum kişisel verilerimin Kanun’a ve işbu Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve onay vermekteyim.